⭐ 10 Via Papa Pio X Bisceglie
2 Via Minervino Barletta
4 Via Isidoro Alvisi Barletta